Directors

Aleksandra Jelić office@apsart.org

Ana Tomović mansenilia@yahoo.com

Bojan Milosavljević bongadjonga@gmail.com

Boris Čakširan caksiran@sbb.rs

Boško Đorđević bosko@buha-theater.com

Gordana Lebović omenteatar@gmail.com

Dalija Aćin Thelander (Koreografkinja) dalija.acin@yahoo.com

Đurđa Tešić djurdjatesic@yahoo.com

Irena Ristić ir.ristic@gmail.com

Ksenija Krnajski kkrnajski@gmail.com

Nela Antonović mimart_na@hotmail.com

Nikola Zavišić velikimag@gmail.com

Stevan Bodroža stevanbodroza@gmail.com

Attila Antal doktoraat@gmail.com