Baza znanja/Bank of Knowledge

Baza sadrži naslove tekstova u čijem je fokusu pozorišna kultura i stvaralaštvo za decu i mlade. U dokumentima koji slede mogu se naći tekstovi domaćih autora na srpskom jeziku objavljenih u pozorišnim časopisima, master radovima i doktorskim disertacijama Univerziteta umetnosti, članova ASSITEJ Srbije, kao i bibliografija publikacija o lutkarstvu u Biblioteci FDU u Beogradu.

Bibliografija o pozorišnom stvaralaštvu za decu i mlade domaćih autora strelica


Bibliografija publikacija o lutkarstvu u Biblioteci FDU u Beogradu strelica